تماس با ما فقط با یک تماس

می توانید تنها با شماره ۰۹۱۳۷۸۸۱۴۲۱ تماس سریع و یا درخواست آنلاین زیر را برای ما ارسال کنید

درخواست تعمیر کار

تماس با ما

ما هر وقت برای سرویس در محل آماده هستیم

دفتر مرکزی تهران

تهران، خیابان ظفر

۰۲۱-۲۲۹۱۹۷۷۴

دفتر اصفهان

آدرس دفترمرکزی: اصفهان،خیابان هشت بهشت غربی، مجتمع فدک

آدرس شعبه دو: اصفهان،خیابان لاله

سفارش سریع: ۰۹۱۳۷۸۸۱۴۲۱

info@newtamir.com